Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website, aanvaardt u de cookies. Meer info
OK, begrepen
Disclaimer

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De website behoort toe aan Easytec of ECVS bvba, met maatschappelijke zetel te Europastraat 32, 9310 Aalst en met ondernemingsnummer 0808.578.043.

Gebruik van de website

Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de websites of op basis van via de websites ter beschikking gestelde informatie. De websites kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Easytec. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van persoonsgegevens

Easytec neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de website.

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

Belgisch recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Easytec of ECVS bvba bevoegd.

Stel je vraag